Misyon

 • Ulusal müsabakalarda mensubu olmaktan övünç duyulan bir kulüp olmak,
 • Amatör ruha sahip olmakla birlikte profesyonel bir anlayış ile ekip ruhu içerisinde çalışmak,
 • Sporcularımızın fiziksel ve sosyal gelişimlerinde katkı sağlayıcı olmak,
 • Enerjisi fazla olan genç nesli, zararlı alışkanlıklardan, kahvehanelerden, internet tuzaklarından ve bilgisayar bağımlılığından uzakta tutabilmek için kendilerine alternatif seçenekler sunularak enerjilerini iyi alanlara kanalize etmek gerekliliğiyle, çok isabetli bir söz olan “nereye gideceğini bilmeyen her yere gider” tespitinden yola çıkarak gençlerimize gidecekleri bir yol göstermeyi hedeflemek,
 • Sporcularımızı ruhundaki savaşçı ve kavgacı enerjiyi barışçı ve dostane bir zemine çekerek çatışmayı karşılaşmaya dönüştürmek,
 • Kulübün kurumsal bir temele oturtularak yönetim ve gelişimini idame ettirmek ve bunun nesiller boyunca sürmesini sağlamak,
 • Ruhunda başarma güdüsüne sahip olan ve bu güdüsü ile mutluluk bulan sporcular yetiştirmek,
 • Şeffaflık politikasını ilke edinerek kulüp yönetiminin her kademesinde bu ilke doğrultusunda hareket etmek,
 • Sporun dostluğu pekiştirdiğini ve toplumsal kaynaşmaya destek olduğunu unutmamak,
 • Sorumluluklarının bilincinde, tutarlı, akademik deneyimli ve hedefe odaklanan eğitimcilerle çalışmak,
 • Sporcu ve sporcu velilerinin yönetimle kaynaşmalarını sağlamak ve bunu sürdürmek için yönetimsel çalışmalar yapmak,
 • Evrensel değerler ışığında eğitim, bilim ve teknoloji birikiminde yararlanarak ülkenin geleceği için üstün nitelikli sporcular yetiştirmek,
 • Milli takıma başarılı sporcular yetiştirerek kulübümüzün ve ülkemizin adını duyuracak lider bir kulüp olmak,
 • Tecrübe, bilgi birikimi ve başarıları ile her yerde örnek gösterilen, hedeflenen ve kardeş takımı olduğumuz Fethiyespor’un değerlerine yakışır bir kulüp olmak.